Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Tarptautiniai projektai

Nauju 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu Europos Komisija pabrėžė, kad tarptautinis bendradarbiavimas įgyvendinant ESF projektus yra būtinas. Tarptautinis bendradarbiavimas suteikia galimybes semtis gerosios patirties, atrasti geriausius sprendimus ir vystyti šalių bendradarbiavimą konkrečioje srityje.

Planuojama, kad ESFA nuo 2018 metų administruos tarptautinius projektus socialinės įtraukties srityje, įgyvendinamus pagal ES bendrojo modelio programą (ang. Common Framework). Šios programos tikslas yra:

  • padėti projekto vykdytojams plėtoti, įgyvendinti ir pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvomis;
  • skatinti abipusį mokymąsi tarp suinteresuotų įvairių ES šalių narių institucijų įgyvendinant ESF projektus.

 Siekiant palengvinti ir paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp ES šalių narių projekto vykdytojų, EK sukūrė ESF tarptautinio bendradarbiavimo platformą, kuri leis keistis patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti ryšius, taip pat skleisti informaciją apie paskelbtus kvietimus ir kitus aktualius dokumentus (bendrus tinkamumo kriterijus, veiksmų rūšis ir tvarkaraštį, bendras stebėsenos ir vertinimo metodikas). Daugiau informacijos galite rasti čia.

Atrenkant tarptautinius projektus bus organizuojamas konkursas dviem etapais:

  • Pirmajame etape tarptautinių projektų pareiškėjų bus prašoma pateikti pagal PFSA reikalavimus iš dalies užpildytą paraišką ir nustatytus priedus.
  • Po pirmojo etapo atrinkti tarptautinių projektų pareiškėjai galės naudotis EK parengta partnerių paieškos duomenų baze ir vykti į tarptautinių partnerių forumus, kuriuos organizuoja EK ar Baltijos jūros strategijos tikslų įgyvendinimą administruojanti institucija.
  • Po pirmojo etapo atrinkti tarptautinių projektų pareiškėjai suradę tarptautinius partnerius, kurie atitinka PFSA reikalavimus, kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape įgyvendinančiajai institucijai pateikdami papildytą paraišką ir nustatytus paraiškos priedus antrajam vertinimo etapui.
  • Jeigu antrojo vertinimo etapo metu pateiktoje papildytoje paraiškoje atliekami esminiai pradinės paraiškos pakeitimai, ir (arba) pareiškėjui nepavyksta rasti PFSA reikalavimus atitinkančio tarptautinio (-ių) partnerio (-ių), įgyvendinančioji institucija paraišką atmeta.