Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Įgyvendinu ESF projektą

Projekto vykdytojui administruojant projektą svarbu žinoti:


• kaip organizuoti projekto veiklas, kad planuojami rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku bei pagrįsti tinkamais dokumentais;
• kada ir kodėl gali būti keičiama Sutartis;
• kaip vykdomi viešieji pirkimai;
• kaip finansuojamos patirtos išlaidos (kaip rengiami Mokėjimo prašymai, kokie yra apmokėjimo būdai ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai);
• kaip bus atliekama projekto patikra vietoje;
• kaip ir kada vykdomas projekto viešinimas.