Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

ES Dvynių projektai

Jau beveik dešimtmetį Agentūros ekspertai dalijasi savo turima patirtimi ir kartu su patyrusiais partneriais įgyvendinant ES Dvynių projektus teikia pagalbą šalims kandidatėms, besirengiančioms narystei Europos Sąjungoje:

 • „Parama Azerbaidžano Nacionaliniam egzaminų centrui toliau vykdant valstybės tarnybos reformą" (Azerbaidžanas, 2016-2018 m.)
  Projekto tikslas - stiprinti tolimesnę Azerbaidžano profesionalios ir tvarios Valstybės tarnautojų sistemos plėtrą. Įgyvendindami projektą LR Vyriausybės kanceliarijos, Valstybės tarnybos departamento, Finansų ministerijos mokymų centro, LR užsienio reikalų ministerijos, LR vidaus reikalų ministerijos, LR valstybės kontrolės, Lietuvos viešojo administravimo instituto ekspertai perduoda Azerbaidžanui gerąją Lietuvos patirtį valstybės tarnybos tobulinimo klausimais. ESFA yra atsakinga už viso projekto administracinį ir finansinė valdymą. Laimėto projekto vertė 1.200.000 eurų. 

 • „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“ (Makedonija, 2016 m.)
  Projekto tikslas – įvertinus esamą mokyklų direktorių mokymų ir veiklos vertinimo procesą, parengti naujas, poreikius atitinkančias programas. Įgyvendindami projektą Švietimo aprūpinimo centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro ekspertai perduoda Makedonams gerąją Lietuvos patirtį mokyklos direktorių rengimo ir tobulinimo klausimais, o ESFA yra atsakinga už viso projekto administracinį ir finansinį valdymą. Laimėto projekto vertė 250 tūkst. eurų.

 • ES parama Makedonijos pasirengimui administruoti Europos socialinį fondą įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros priemones(Makedonija, 2011 - 2012 m.)
  Projekto tikslas - įgyvendinant Pasirengimo narystei paramos priemonę (angl. Instrument for Pre-Accession Assistance, toliau – IPA), padėti šaliai kandidatei pasirengti narystei Europos Sąjungoje, pasiruošti veiksmingai valdyti Europos socialinio fondo lėšas, susipažinti su šalių narių patirtimi žmogiškųjų išteklių plėtros srityje.
  ESFA organizavo studijų vizitą ir padėjo Makedonijos delegacijai susipažinti su Lietuvoje taikoma Struktūrinių fondų paramos administravimo tvarka bei projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimu.
   
 • Parama Moldovos Respublikos valstybės tarnybos modernizavimui pagal Europos Sąjungos gerąją praktiką“ (Moldova, 2015–2017 m.)
  Projekto  tikslas – padėti Moldovos institucijoms įgyvendinti Valstybės tarnybos reformą personalo valdymo ir rengimo klausimais. Įgyvendindami projektą, Vyriausybės Kanceliarijos, Valstybės tarnybos departamento bei Finansų ministerijos mokymo centro ekspertai perduoda Moldovai gerąją Lietuvos patirtį valstybės tarnybos modernizavimo klausimais, o ESFA yra atsakinga už viso projekto administracinį ir finansinį valdymą. Laimėto projekto vertė 1,3 mln. eurų.
   
 • „Parama Juodkalnijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ (Juodkalnija, 2014 m.)
  ESFA kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra sėkmingai įgyvendino ES Dvynių projektą Juodkalnijoje.  250 tūkst. eurų vertės projektas truko 9 mėn. Projektui įgyvendinti ESFA delegavo tris ekspertus ir vykdė projekto administravimą.
   
 • Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti Veiklos programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamas veiklas“ (Makedonija, 2013–2014 m.)
  ESFA kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra sėkmingai įgyvendino ES Dvynių projektą Makedonijoje finansuojamas veiklas. 250 tūkst. eurų vertės projektas truko 8 mėnesius. Projektui įgyvendinti ESFA delegavo tris ekspertus ir vykdė projekto administravimą.
   
 • Papildoma parama viešojo administravimo reformai“ (Kosovas, 2013–2014 m.)
  ESFA delegavo tris ekspertus į ES Dvynių projektą, kurį įgyvendino Suomijos ūkio ir darbo ministerija. Projektas truko 11 mėnesių.
   
 • „ES parama Kroatijos pasirengimui administruoti ES Sanglaudos politikos fondus“ (Kroatija, 2009–2013 m.)
  ESFA delegavo ekspertą į ES Dvynių projektą, kurį įgyvendino Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Projektas truko 2 metus.
   
 • Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ (Lietuva, 2007–2008 m.)
  ESFA ekspertai dalyvavo 2007-2008 m. Švedijos ir Graikijos kartu įgyvendinto ES Dvynių projekto Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje veiklose. Agentūros atstovai teikė informaciją ir naudodami Delphi metodą ruošė rizikos vertinimo procedūrą, susijusią su ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistema.