Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Vadovas

Direktorius Povilas Česonis

„Yra dalykų kuriuos sunku pastebėti iš karto, nes rezultato kartais reikia laukti ne savaitę, ne mėnesį ir net ne metus. Tai – investicijos į žmogų. Ar galime apčiuopti ir pamatuoti, kokį rezultatą mūsų vaiko gyvenime duos dailės, muzikos ar sporto būrelio lankymas? Kaip mūsų gyvenimą pakeis išmokta užsienio ar programavimo kalba? Kokią įtaką darbo atmosferai ir įstaigos rezultatams padarys įgytos naujos darbuotojų kompetencijos ar dalijimasis gerąja patirtimi? Kokią reikšmę jauno mokslininko gyvenime turės už- sienio stažuotė? Ar padrąsins darbo ieškantį žmogų psichologo konsultacijos? Ar smurtą patyrusiai ir savy užsisklendusiai moteriai padės atsitiesti ir vėl pradėti gyventi iš naujo savipagalbos grupė ar dienos centro veikla? Kokius naujus kelius ir galimybes atvers savanorystė?

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Įgyvendindami savo misiją, jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie šalies raidos ir augimo.“