Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Neperkančiųjų organizacijų pirkimai

Kas yra neperkančioji organizacija (NPO)

Tai juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d.

 

Kokie yra NPO pirkimų būdai ir rūšys 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės nustato neperkančiųjų organizacijų projektų pirkimų būdus:
1) konkursas;
2) derybos;
3) PAFT 461 str. nurodytais atvejais pateikiant kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui.
Tarptautinio pirkimo vertės ribas ir informaciją apie patikslintas tarptautinio pirkimo vertės ribas Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

 

Kuo vadovautis vykdant viešuosius pirkimus

PAFT;
• Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą. Visus aktualius dokumentus rasite čia.

 

Kaip atliekama viešųjų pirkimų priežiūra Agentūroje

Agentūra atlieka išankstinę ir paskesnę projekto pirkimų priežiūrą.

Išankstinė priežiūra – tai Agentūros vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) vykdomų pirkimų priežiūra, kai pirkimo dokumentai (tai skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: kvietimas dalyvauti pirkime, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas (pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos), kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) su Agentūra derinami iki pirkimo pradžios.


Paskesnė priežiūra – tai Agentūros vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) įvykdytų pirkimų priežiūra, kai, pasibaigus pirkimui, Agentūrai pateikiami atliktų pirkimų procedūrų dokumentai, siekiant nustatyti išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams.

 

SVARBU: Viešųjų pirkimų priežiūrai dokumentai Agentūrai teikiami vadovaujantis 2015 m. lapkričio 4 d. Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. V-2015-00143 partvirtintu Europos socialinio fondo projektų vykdytojų (ar partnerių), kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašu (aktualia redakcija). Dokumentą rasite čia.